TR-mittaus

Moveniumin mobiilisovelluksella toimiva TR-mittaus on nopea tehdä ja tiedot ovat tallessa sähköisessä järjestelmässä. Seuraat työturvallisuushuomautuksia, työturvallisuushavaintoja sekä tapaturmaraportointia, joiden avulla voit kehittää työmaan turvallisuutta.

MOVENIUM_refe_ltr_200x75
MOVENIUM_refe_peab_200x75
MOVENIUM_refe_skanska_200x75
MOVENIUM_refe_terrawise_200x75
MOVENIUM_refe_delete_200x75
MOVENIUM_refe_romanoff_200x75
MOVENIUM_refe_espoon-lvi-tekniikka_200x75
MOVENIUM_refe_hvm_200x75

TR-mittaus – hoida työturvallisuuden mittaaminen kätevästi mobiililaitteella

Huolehdi työmaan turvallisuudesta talonrakennusmittarin, eli TR-mittauksen avulla. Moveniumin TR-mittauksen avulla kirjaat ja seuraat työturvallisuushuomautuksia, työturvallisuushavaintoja sekä tapaturmaraportointia.

movenium-ikoni-01
Mobiilisovelluksella toimiva TR-mittaus on nopea tehdä. Tiedot ovat tallessa ja heti käytettävissä.
movenium-ikoni-41

Järjestelmän avulla kohdennat työturvallisuushuomautukset vastuullisille henkilöille.

movenium-ikoni-45

Kuka tahansa työmaalla työskentelevä voi kirjata työturvallisuushavaintoja, myös anonyymisti QR-koodilla.

movenium-ikoni-57

Yhdenmukainen tapaturmaraportointi auttaa tunnistamaan ongelmakohtia ja kehittämään työturvallisuutta.

Maksuton Movenium koekäyttö

Kokeile Moveniumia 14 päivää! Maksuttomien koekäyttötunnusten avulla pääset tutustumaan Movenium työmaajärjestelmään 14 päivän ajan – ilman sitoutumista.
Kokeile huoletta!

Kokeile miten Movenium sopii yrityksellesi

Movenium-dashboard-12-23

Movenium ­TR-mittauksen monipuoliset ominaisuudet

Screenshot 2023-12-19 142740

TR-mittaus ilman paperilomakkeita

 • Movenium sisältää valmiit, sähköiset lomakkeet TR-mittaukseen.
  • Mittausta tehdessäsi valitset kätevästi joko “oikein” tai “väärin” kohdan mitattavalle asialle, sen sijaan että teet kirjauksia ja huomautuksia paperilomakkeelle.
  • Havaitessasi mahdollisia työturvallisuuspoikkeamia tai -puutteita, lisäät huomautuksen ja liität siihen puhelimella tai tabletilla otetun kuvan sekä tarkentavaa tekstiä.
  • Voit lähettää huomion asian korjaamisesta suoraan järjestelmästä ja vastuussa oleva henkilö saa tiedon sähköpostiin. Lisäksi työmaan omistaja saa ilmoituksen mobiilisovelluksen kautta.
  • Puutteen voi merkitä korjatuksi sähköpostissa tulevan linkin kautta tai suoraan järjestelmästä.
 • Moveniumin TR-mittaus toimii kännykällä, tabletilla ja tietokoneella selaimen kautta.
  • Mobiilissa tehtävä TR-mittaus mahdollistaa työmaan kiertämisen ja samanaikaisen TR-mittauksen suorittamisen.
  • Työmaan omistaja saa ilmoituksen puuttuvista TR-mittauksista mobiilisovelluksen kautta.
Screenshot 2023-12-19 1452541

Aina ajantasainen TR-raportti

 • Movenium on pilvipalvelu, joten TR-mittauksen tiedot ovat heti tallessa ja käytettävissä.
 • Mittaukset tallentuvat järjestelmään työmaakohtaisesti ja mittaukselle muodostuu TR-indeksi, ilman erillistä laskemista.
  • TR-indeksi sisältää prosentuaalisia arvoja, tilastoja sekä kuvaajia.
  • Voit tarkastella tehtyjä mittauksia niin rivitietoina kuin graafisesti.
 • TR-mittauksesta muodostuva raportti on tulostettavissa nähtäväksi rakennustyömaalla.
  • Viikottainen mittausraportti on helposti esitettävissä työsuojelutarkastusten yhteydessä.
työturvallisuushavainto tr mittari ja mvr alin 390x678

Työturvallisuus­havainnot ja tapaturmaraportti

 • Työturvallisuushavaintoja voi tehdä kuka tahansa työmaalla työskentelevä henkilö.
  • Havaintoja voivat olla esimerkiksi puutteet putoamissuojauksissa tai työmaan siisteydessä.
  • Havainnot kohdentuvat työmaakohtaisesti oikeille yhteyshenkilöille ja tallentuvat työturvallisuushavaintojen raportille.
  • Työturvallisuushavaintoja voi tehdä myös anonyymisti, mikäli työmaan alueelle on levitetty anonyymin työturvallisuushavainnon mahdollistavia QR-koodeja.
 • Reaaliaikainen raportti työtapaturmista.
  • Työtapaturmakirjauksista muodostuu raportti, jonka avulla tunnistat tapaturmaan johtaneet tekijät, reagoit toimepiteillä, jotka parantavat työturvallisuutta jatkossa sekä ehkäiset jo syntyneiden vahinkojen toistumista.

Kokeile heti maksutta!

Johda rakennustyömaata Moveniumin Työmaa­järjestelmällä, kuten
80 000 muuta urakoitsijaa. Kokeile kaksi viikkoa ilmaiseksi!

Aloita ilmainen koekäyttö

TR-mittaus FAQ

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin TR-mittauksesta.

TR-mittauksen lyhenne "TR" tarkoittaa talonrakennusta. TR-mittauksella havainnoidaan ja arvioidaan talonrakennustyömaan työturvallisuutta.

Rakennusalan työolosuhteet ovat tapaturma-alttiita, minkä vuoksi työmaan turvallisuutta tulisi havainnoida aktiivisesti ja mitata säännöllisesti. Työterveyslaitos ja Rakennusteollisuuden jäsenyritykset ovat muodostaneet yhdenmukaisen talonrakennustyömaiden työturvallisuuden mittarointijärjestelmän (TR-mittaus), joka mahdollistaa työmaiden keskinäisen turvallisuustason vertailun.

TR-mittauksen on todettu ennustavan ja ehkäisevän tapaturmien esiintymistä työmaalla, sekä edistävän rakennusalan työturvallisuutta. TR-mittausta käytetään talonrakennustyömaan lakisääteisissä, viikottaisissa kunnossapitotarkastuksissa sekä työsuojelutarkastusten menetelmänä. Viranomaisten toimittaman työsuojelutarkastuksen arviointikriteerit eivät poikkea yleisesti käytössä olevista hyväksymisperusteista.

TR-mittauksessa työmaata arvioidaan vakioitujen ja yhdenmukaisten tekijöiden kautta, jotka vaikuttavat keskeisesti tapaturmien ehkäisyssä. Havainnoitavia tekijöitä ovat:

 • työskentely
 • telineet, kulkusillat ja tikkaat
 • koneet ja välineet
 • putoamissuojaus
 • sähkö ja valaistus
 • järjestys ja jätehuolto
 • pölyisyys

TR-mittauksessa käytettävään lomakkeeseen merkitään oikein- tai väärin-merkintöjä. Tarkastettava kohde merkitään olevan oikein, kun se täyttää työsuojelutarkastuksessa määritellyn turvallisuustason. Työsuojelun mukaan työmaiden mittauksia tekevillä henkilöillä on oltava samat arviointiperusteet luotettavien tulosten saamiseksi.

Mittauksen jälkeen lasketaan TR-indeksi, joka kuvaa työturvallisuuden tasoa. TR-indeksin maksimi on 100 % ja turvallisen työmaan indeksi on yleensä vähintään yli 90 %. Lakisääteinen viikottainen mittaus kuvaa työturvallisuustoimenipiteiden tehokkuutta.

Mittauksessa havaittuihin työturvallisuuspoikkeamiin on reagoitava viipymättä ja suoritettava tarvittavat korjaustoimenpiteet. 

Perinteinen paperille täytettävä TR-mittaus ei ole aina paras ratkaisu, varsinkaan isojen työmaiden kohdalla. Tiedot työturvallisuuteen liittyvistä puutteista sekä niiden korjauspyynnöistä on toimitettava manuaalisesti ja yksitellen jokaiselle urakoitsijalle. Korjaavien toimenpiteiden valvonta voi olla vaivalloista. Lisäksi koko kunnossapitotarkastusten prosessi on muistin varassa, TR-indeksin määrittely vaatii käsinlaskemista ja paperitkin on pidettävä tallessa.

Sähköinen, mobiilissa toimiva TR-mittaus on vaihtoehto paperilomakkeen täyttämiselle. Sen hyötyjä ovat muun muassa:

 • Mobiilikäyttöinen järjestelmä nopeuttaa oleellisesti viikoittaisten TR-mittauksen tekemistä – tarvittava lomake on saatavilla suoraan mobiilisovelluksesta.
 • Mahdollisten huomautusten toimittaminen asianomaisille tapahtuu merkittävästi sujuvammin sähköisen järjestelmän kautta. Lisätietoja, kuten kuvia on helppo liittää mukaan. Tieto puutteen korjaamisesta kulkee ajantasaisesti saman järjestelmän kautta.
 • Kaikki työturvallisuuteen liittyvät tiedot säilyvät yhdessä järjestelmässä, ja ovat tarkasteltavissa helposti sekä reaaliaikaisesti.
 • TR-indeksi muodostuu automaattisesti eikä vaadi erillistä laskemista.
 • Järjestelmä muistuttaa viikoittaisten mittausten tekemisestä. Tämä auttaa varmistamaan, että TR-raportti on käsillä työsuojelutarkastusten yhteydessä.

Tutustu myös MVR-mittaukseen »

Movenium-paketit erikokoisille yrityksille

Movenium Työmaajärjestelmä on hinnoittelultaan mutkaton: hinta määräytyy valitsemastasi paketista, käyttäjien ja työmaiden määrästä sekä vapaasti valittavista lisätyökaluista. Helposti käyttöönotettavista tuotepaketeista löydät sopivan vaihtoehdon, olit sitten urakoitsija, ammattirakentaja tai työskentelet yrityksessä, jossa työntekijöitä on useita satoja.

Tutustu paketteihin ja hintoihin


Urakointi

alk. 39 €/kk

+ 7 € / käyttäjä / kk 

Kokeile maksutta!
 • Työajanseuranta ja poissaolot

 • Työaikatulkinta, saldot ja ylityöt

 • Materiaaliseuranta

 • Työmaan tehtävät (=litterat)

 • Työaikapankki

 • Kilometrit ja päivärahat

 • Muokattavat lomakkeet

 • Valmiit ja muokattavat raportit

 • GPS-paikanvarmennus

 • Raportinlukijat veloituksetta

 • Veloitukseton asiakaspalvelu

Urakointi ja työmaan dokumentaatio

alk. 79 €/kk

+ 7 € / käyttäjä / kk 

Kokeile maksutta!
 • Urakointi-paketin ominaisuudet

 • Yhden dokumenttipohjan käyttö

 • Yrityksen logo dokumentille

 • Liitteet ja valokuvat dokumentille

 • Dokumentin jakaminen sähköpostilla

 • Sähköinen allekirjoitus


Automaattinen pääurakointi

alk. 199 €/kk

+ 7 € / käyttäjä / kk 

Kokeile maksutta
 • Urakointi-paketin ominaisuudet

 • Automatisoitu verottajaraportti & AVI-raportti

 • Vastuu Group -integraatio

 • Muistutusviestit virheistä & automatisoitu lähetys

 • Kulunseuranta

 • Työmaaperehdytykset

 • TR / MVR-mittarit

 • Työmaapäiväkirja


Konserni

Pyydä tarjous

 

Pyydä tarjous
 • Pääurakointi-paketin ominaisuudet

 • Personoitu työajantulkinta

 • Single Sign-On (SSO)

 • Integraatio muihin järjestelmiin

 • Itselle määritelty laatumittari

Moveniumiussa on jo 80 000 urakoitsijaa!

 1. "Moveniumin parhaita puolia ovat helppokäyttöisyys, räätälöitävyys ja järjestelmän tuoma ajansäästö palkanlaskennassa."

  Peter Jossandt

  Romanoff Asennus Oy

 2. "Järjestelmä tehostaa ajankäyttöä toimistolla sekä työmaalla, ja luo ryhtiä urakointiin."

  Jouni Heinonen

  Espoon LVI-tekniikka Oy

 3. "Moveniumin ansiosta työmaiden hallinta on helpompaa ja laskutus on nopeutunut selvästi."

  Kari Huttunen

  Maalausliike J. Halme Oy

 4. "Koko työajanseurannan ketju on looginen ja yksinkertainen raportoinnista laskutukseen."

  Kaisa Posti

  HV-Maarakennus Oy

 5. "Moveniumin työajanseurannan käyttöönotto oli todella yksinkertaista."

  Väinö Kiiski

  Huittisten Ryhmärakentajat Oy

 6. "Kulunvalvonta siirtyy kätevästi uusille työmaille ja hallinnointi on helppoa netin kautta."

  Ari Moilanen

  LTR-rakennus Oy

 7. "Asiakaslähtöinen sovelluskehitys on tätä päivää ja olemme olleet erittäin tyytyväisiä Moveniumin suhteen. Tarpeet on aina kartoitettu yhdessä tuotekehityksen kanssa ja olemme saaneet kaikki toiveet toteutettua palveluun hienosti."

  Joonas Törmänen

  Delete Finland Oy

Haluatko kuulla lisää Moveniumista? Ota yhteyttä!

Myynti

Pyydä tarjousta Moveniumista tai kysy järjestelmästä ja palveluistamme. Asiantuntijamme saat kiinni puhelimitse, sähköpostitse tai täyttämällä oheisen lomakkeen; otamme sinuun yhteyttä 24 tunnin sisällä.

Soita asiantuntijalle »
myynti.movenium@visma.com

Koekäyttö

Kokeile Movenium Työmaajärjes­telmä 14 päivän ajan! Koekäyttö on täysin veloitukseton, eikä sido mihinkään. Aloita kokeilu »

Sovellustuki

Mikäli asiasi liittyy ohjelmiston käyttöön, käyttäjätunnuksiin tai salasanoihin, saat nopeiten apua ottamalla suoraan yhteyttä sovellutukeen:

Ma-pe klo: 7-15
+358 974 790 800 (mpm/pvm)
tuki.devenor@visma.com

Löydät sovellustuen poikkeusaukioloajat 
täältä »