Rakentamis­­ilmoitukset verottajalle

Moveniumin avulla täytät lakisääteisen rakentamisen tiedonantovelvoitteen ilman päänvaivaa. Movenium toimittaa rakentamisilmoitukset puolestasi automatisoidusti ja verottajan vaatimassa muodossa.

MOVENIUM_refe_ltr_200x75
MOVENIUM_refe_peab_200x75
MOVENIUM_refe_skanska_200x75
MOVENIUM_refe_terrawise_200x75
MOVENIUM_refe_delete_200x75
MOVENIUM_refe_romanoff_200x75
MOVENIUM_refe_espoon-lvi-tekniikka_200x75
MOVENIUM_refe_hvm_200x75

Rakentamis­ilmoitukset verottajalle – hoida työntekijä- ja urakkailmoitukset ilman päänvaivaa

Täytä lakisääteinen rakentamisen tiedonantovelvoite ja toimita työntekijä- ja urakkailmoitukset verottajan vaatimusten mukaisesti – automatisoidusti ja haaskaamatta ylimääräistä aikaa. Unohda tietojen manuaalinen syöttö ja toimittaminen – verottajaraportointi muodostuu urakka- ja työntekijätietojen perusteella. Mikäli ilmoituksissa on puutteita, järjestelmä huomauttaa niistä sinulle ja voit muokata tietoja ennen lähettämistä.

movenium-ikoni-29
Tuherratko papereittesi kimpussa? Jos kuitenkin antaisit automaation hoitaa ilmoitusten tekemisen.
movenium-ikoni-25
Älä murehdi tarkistamisesta – järjestelmä ilmoittaa sinulle, mikäli tarvittavia tietoja puuttuu.
movenium-ikoni-10
Hoida ilmoitukset kerralla oikein, älä haaskaa aikaasi korjausilmoituksiin.

Maksuton Movenium koekäyttö

Kokeile Moveniumia 14 päivää! Maksuttomien koekäyttötunnusten avulla pääset tutustumaan Movenium työmaajärjestelmään 14 päivän ajan – ilman sitoutumista.
Kokeile huoletta!

Kokeile miten Movenium sopii yrityksellesi

Movenium-dashboard-12-23

Moveniumin automatisoidut
Rakentamis­ilmoitukset

Työntekijäilmoitus automatisoidusti

 • Kuukausittaiset työntekijäilmoitukset muodostuvat työmaakohtaisesti, mikäli kyseenomaiselle työmaalle on määritelty tieto ilmoitusvelvollisuudesta.
 • Rakentamisilmoitusten työntekijätiedot siirtyvät suoraan kulunvalvonnan ja työajanseurannan kirjausten perusteella – kirjaukset voidaan tehdä joko mobiilisovelluksella, selaimella tai leimauspäätteellä.
  • Movenium hakee henkilö- ja työntekijätiedot verottajan vaatimassa muodossa Vastuu Groupilta (ent. Tilaajavastuu). Käyttäjien perustaminen työmaalle tapahtuu Valttikortin lukemisella leimauspäätteeseen tai kirjaamalla työntekijän veronumero järjestelmään.
  • Mikäli Valttikortti ei ole käytössä, työntekijätiedot voidaan kirjata manuaalisesti Moveniumiin, järjestelmä tarkistaa veronumeron oikeellisuuden verottajan tietokannasta.
  • Työnantajatietojen tarkistamisen apuna on Moveniumista löytyvät Luotettava kumppani -raportit, jotka antavat reaaliaikaisen tiedon työmaan alihankkijan asioiden kunnosta. Järjestelmän avulla tarkistat alihankkijoiden Luotettava kumppani -statuksen kuukausittain ja saat raportin mahdollisista havaituista ongelmista.
  • Myös AVI-raportti on ajan tasalla, kunhan työntekijän perehdytys on hoidettu.
 • Kun käytössäsi on automaattinen verottajaraportti, järjestelmä lähettää virheilmoituksen puuttuvista työnantaja- ja työntekijätiedoista etukäteen suoraan työmaan yhteyshenkilölle. Korjausten jälkeen raportti lähtee ohjelmasta uudestaan.
 • Työntekijäilmoitukset toimitetaan automaattisesti suoraan verottajan järjestelmään, ilman erillisiä toimenpiteitä.

Urakkailmoitus automatisoidusti

 • Urakoitsijoiden perustiedot löytyvät suoraan Moveniumista, kun alihankkija on perustettu järjestelmään. Perustiedot siirtyvät urakkailmoitukselle automaattisesti.
 • Kirjaat Moveniumiin työmaakohtaisia urakkatietoja alihankkijoittain tai urakkasopimuksittain.
  • Kirjatut urakkatiedot kopioituvat seuraaville ilmoituskuukausille alihankkijoittain ja ovat helposti muokattavissa kyseisen kuukauden laskutustietojen perusteella.
  • Ilmoituksissa huomioidaan mahdollinen käänteinen ALV, toimeksiannon laji, urakan alku- ja loppupäivämäärä sekä urakkasumma.
 • Integraation avulla urakoitsijoiden laskutustiedot on mahdollista tuoda myös ulkopuolisesta järjestelmästä, kuten taloushallintojärjestelmästä, jolloin manuaalinen kirjaaminen jää pois.
 • Kun käytössäsi on automaattinen verottajaraportti, järjestelmä ilmoittaa etukäteen mahdollisista puutteista urakkatiedoissa. Täydennät puuttuvat kohdat ennen verottajalle lähettämistä.
 • Urakkailmoitus lähtee automaattisesti rajapinnan yli verottajalle.

Kokeile heti maksutta!

Johda rakennustyömaata Moveniumin Työmaa­järjestelmällä, kuten
80 000 muuta urakoitsijaa. Kokeile kaksi viikkoa ilmaiseksi!

Aloita ilmainen koekäyttö

Rakentamis­ilmoitukset FAQ

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin rakentamisilmoituksista.

Rakentamisilmoitukset perustuvat Verohallinnon asettamaan rakentamisen tiedonantovelvollisuuteen. Rakentamisilmoitukset jaetaan kahteen eri ilmoitustyyppiin: 
työntekijäilmoitus ja urakkailmoitus.

Työntekijäilmoituksen taustalla on työturvallisuuslaki. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että pääurakoitsijan on tiedettävä ketä työmaalla työskentelee, pidettävä työntekijäluetteloa sekä toimitettava tiedot kaikista yhteisellä työmaalla työskentelevistä henkilöistä kuukausittain Verohallinnolle.

Pääurakoitsijan ollessa tiedonantovelvollinen, on sen omien työntekijöiden lisäksi ilmoitettava myös muiden työmaalla toimivien urakoitsijoiden työntekijöiden, kuten itsenäisten ammatinharjoittajien ja vuokratyöfirmojen työntekijätiedot kootusti verottajalle.

Työntekijäilmoitus on toimitettava, mikäli yhteisen rakennustyömaan koko rakennushankkeen arvo ylittää 15 000 eurota (ilman arvonlisäveroa).

Urakkailmoitus on annettava arvonlisäverolain mukaisista rakentamispalvelun ostoista. Rakentamispalvelut tarkoittavat esimerkiksi talo-, maa- ja vesirakentamista, vuokratyövoiman tilaamista sekä rakennustelineiden pystytys- ja purkutöitä. Ostetut rakentamispalvelut voivat kohdistua rakennukseen, maapohjaan tai kiinteistöllä olevaan vesialueeseen.

Rakentamispalvelun tilaaja on tiedonantovelvollinen, jonka perusteella hänen on ilmoitettava kuukausittain Verohallinnolle tiedot yrityksistä, joilta on ostanut rakentamispalveluita. Jokainen rakentamispalvelua tilannut toimija tekee ilmoituksen omista tilauksistaan suoraan verottajalle (yksi urakkaporras alaspäin). Verottajalle voi siis tulla samalta työmaalta ilmoituksia useilta eri toimijoilta. 

Urakkailmoitus annetaan, jos urakkasopimuksen yhteenlaskettu kokonaisarvo on yli 15 000 euroa (ilman arvonlisäveroa). Tähän sopimukseen voi kuulua useita rakennustyömaita, jotka ilmoitetaan työmaakohtaisesti.

Rakentamisilmoituksia hyödynnetään rakennusalan yritysten ja työntekijöiden verovalvonnassa. Taustalla on viranomaisten pyrkimys torjua ja valvoa harmaata taloutta rakennusalalla. Mikäli lakisääteistä tiedonantovelvollisuutta ei täytetä määritysten mukaisesti, voi se johtaa laiminlyöntimaksuun tai jopa ennakkoperintärekisteristä poistamiseen.

Urakka- ja työntekijäilmoitukset toimitetaan Verohallinnolle sähköisesti Ilmoitin.fi-palvelun kautta, OmaVerossa tai vero.fi.stä tulostettavalla paperilomakkeella. Sähköiset järjestelmät tukevat rakentamisilmoitusten toimittamista ilmoitin.fi-palvelun kautta.

Sähköisen järjestelmän avulla rakentamisilmoitus muodostuu automaattisesti verottajan vaatimaan muotoon. Lisäksi järjestelmä ilmoittaa mahdollista virheistä suoraan työmaan sekä rakentamisilmoituksen yhteyshenkilöille. Automaation avulla järjestelmä toimittaa ilmoituksen suoraan verottajan tietokantaan ja tiedot pysyvät tallessa sähköisessä järjestelmässä.

Movenium-paketit erikokoisille yrityksille

Movenium Työmaajärjestelmä on hinnoittelultaan mutkaton: hinta määräytyy valitsemastasi paketista, käyttäjien ja työmaiden määrästä sekä vapaasti valittavista lisätyökaluista. Helposti käyttöönotettavista tuotepaketeista löydät sopivan vaihtoehdon, olit sitten urakoitsija, ammattirakentaja tai työskentelet yrityksessä, jossa työntekijöitä on useita satoja.

Tutustu paketteihin ja hintoihin


Urakointi

alk. 39 €/kk

+ 7 € / käyttäjä / kk 

Kokeile maksutta!
 • Työajanseuranta ja poissaolot

 • Työaikatulkinta, saldot ja ylityöt

 • Materiaaliseuranta

 • Työmaan tehtävät (=litterat)

 • Työaikapankki

 • Kilometrit ja päivärahat

 • Muokattavat lomakkeet

 • Valmiit ja muokattavat raportit

 • GPS-paikanvarmennus

 • Raportinlukijat veloituksetta

 • Veloitukseton asiakaspalvelu

Urakointi ja työmaan dokumentaatio

alk. 79 €/kk

+ 7 € / käyttäjä / kk 

Kokeile maksutta!
 • Urakointi-paketin ominaisuudet

 • Yhden dokumenttipohjan käyttö

 • Yrityksen logo dokumentille

 • Liitteet ja valokuvat dokumentille

 • Dokumentin jakaminen sähköpostilla

 • Sähköinen allekirjoitus


Automaattinen pääurakointi

alk. 199 €/kk

+ 7 € / käyttäjä / kk 

Kokeile maksutta
 • Urakointi-paketin ominaisuudet

 • Automatisoitu verottajaraportti & AVI-raportti

 • Vastuu Group -integraatio

 • Muistutusviestit virheistä & automatisoitu lähetys

 • Kulunseuranta

 • Työmaaperehdytykset

 • TR / MVR-mittarit

 • Työmaapäiväkirja


Konserni

Pyydä tarjous

 

Pyydä tarjous
 • Pääurakointi-paketin ominaisuudet

 • Personoitu työajantulkinta

 • Single Sign-On (SSO)

 • Integraatio muihin järjestelmiin

 • Itselle määritelty laatumittari

Moveniumiussa on jo 80 000 urakoitsijaa!

 1. "Moveniumin parhaita puolia ovat helppokäyttöisyys, räätälöitävyys ja järjestelmän tuoma ajansäästö palkanlaskennassa."

  Peter Jossandt

  Romanoff Asennus Oy

 2. "Järjestelmä tehostaa ajankäyttöä toimistolla sekä työmaalla, ja luo ryhtiä urakointiin."

  Jouni Heinonen

  Espoon LVI-tekniikka Oy

 3. "Moveniumin ansiosta työmaiden hallinta on helpompaa ja laskutus on nopeutunut selvästi."

  Kari Huttunen

  Maalausliike J. Halme Oy

 4. "Koko työajanseurannan ketju on looginen ja yksinkertainen raportoinnista laskutukseen."

  Kaisa Posti

  HV-Maarakennus Oy

 5. "Moveniumin työajanseurannan käyttöönotto oli todella yksinkertaista."

  Väinö Kiiski

  Huittisten Ryhmärakentajat Oy

 6. "Kulunvalvonta siirtyy kätevästi uusille työmaille ja hallinnointi on helppoa netin kautta."

  Ari Moilanen

  LTR-rakennus Oy

 7. "Asiakaslähtöinen sovelluskehitys on tätä päivää ja olemme olleet erittäin tyytyväisiä Moveniumin suhteen. Tarpeet on aina kartoitettu yhdessä tuotekehityksen kanssa ja olemme saaneet kaikki toiveet toteutettua palveluun hienosti."

  Joonas Törmänen

  Delete Finland Oy

Haluatko kuulla lisää Moveniumista? Ota yhteyttä!

Myynti

Pyydä tarjousta Moveniumista – tai kysy mitä vain järjestelmästä ja palveluistamme. Asiantuntijamme saat kiinni puhelimitse, sähköpostitse tai täyttämällä oheisen lomakkeen; otamme sinuun yhteyttä 24 tunnin sisällä.

Soita asiantuntijalle »
myynti.movenium@visma.com

Koekäyttö

Kokeile Movenium Työmaajärjes­telmä 14 päivän ajan! Koekäyttö on täysin veloitukseton, eikä sido mihinkään. Aloita kokeilu »

Sovellustuki

Mikäli asiasi liittyy ohjelmiston käyttöön, käyttäjätunnuksiin tai salasanoihin, saat nopeiten apua ottamalla suoraan yhteyttä sovellutukeen:

Ma-pe klo: 7-11 & 12-15
+358 974 790 800 (mpm/pvm)
tuki.devenor@visma.com

Löydät sovellustuen poikkeusaukioloajat 
täältä »