MVR-mittaus

Moveniumin MVR-mittauksella arvioit, seuraat ja kehität työmaiden turvallisuustasoa viikoittain. Työmaakohtaiset mittaukset on helppo tehdä valmiille mobiilikäyttöiselle lomakkeelle ja ne pysyvät tallessa sähköisessä järjestelmässä.

MOVENIUM_refe_ltr_200x75
MOVENIUM_refe_peab_200x75
MOVENIUM_refe_skanska_200x75
MOVENIUM_refe_terrawise_200x75
MOVENIUM_refe_delete_200x75
MOVENIUM_refe_romanoff_200x75
MOVENIUM_refe_espoon-lvi-tekniikka_200x75
MOVENIUM_refe_hvm_200x75

MVR-mittaus – hoida viikottainen velvoite ilman ylimääräisiä paperitöitä

Tee työmaastasi turvallisempi maa- ja vesirakennusmittaroinnin, eli MVR-mittauksen avulla. Moveniumin MVR-mittauksella arvioit ja seuraat työmaiden turvallisuustasoa viikoittain. Järjestelmä mahdollistaa myös työturvallisuushavaintojen ja tapaturmaraportoinnin tekemisen.

movenium-ikoni-01

MVR-mittaus on helppo tehdä puhelimella. Täytät kohdat mobiilisovelluksessa oleviin valmiisiin lomakkeisiin.

movenium-ikoni-29

Työmaakohtaiset mittaukset ovat tallessa sähköisessä järjestelmässä ja jokaiselle mittaukselle tulee automaattisesti MVR-indeksi.

movenium-ikoni-45

Mikäli havaitset työturvallisuuspuutteita, voit lisätä huomautuksen ja liittää puhelimella otetun kuvan.

movenium-ikoni-41

Lähetät työturvallisuuteen liittyvät huomautukset ja havainnot vastuuhenkilölle suoraan järjestelmästä.

Maksuton Movenium koekäyttö

Kokeile Moveniumia 14 päivää! Maksuttomien koekäyttötunnusten avulla pääset tutustumaan Movenium työmaajärjestelmään 14 päivän ajan – ilman sitoutumista.
Kokeile huoletta!

Kokeile miten Movenium sopii yrityksellesi

Movenium-dashboard-12-23

Movenium MVR-mittauksen kattavat ominaisuudet

Screenshot 2023-12-19 152056

Sujuva MVR-mittaus säällä kuin säällä

 • Hoidat MVR-mittauksen Moveniumin valmiiden sähköisten lomakkeiden avulla. Sähköinen lomake ei katoa, kastu tai tahriinnu huonoissakaan keliolosuhteissa, kuten paperilomake.
  • Tehdessäsi mittausta valitset “oikein” tai “väärin” kohdan mitattavalle asialle.
  • Työturvallisuuspoikkeamia tai -puutteita havaitessasi merkitset huomautuksen, liität siihen mobiililaitteella otetun kuvan ja tarkentavaa tekstiä.
  • Lähetät huomion asian korjaamisesta suoraan järjestelmästä vastuussa oleva henkilön sähköpostiin. Myös työmaan omistaja saa ilmoituksen mobiilisovelluksen kautta.
  • Huomatukset kuitataan joko sähköpostilinkin avulla tai järjestelmässä.
 • Moveniumin MVR-mittaus toimii mobiililaitteella sekä tietokoneen selaimella.
  • Mobiilikäyttö mahdollistaa työmaan kiertämisen, samalla MVR-mittausta tehden.
  • Järjestelmä ilmoittaa mobiilisovelluksen kautta puuttuvista MVR-mittauksista työmaan omistajalle.
Screenshot 2023-12-19 153920

Reaaliaikainen MVR-raportti on aina ajantasalla

 • MVR-mittauksen tiedot ovat jatkuvasti ajantasalla ja käytettävissä Movenium pilvipalvelussa.
 • Tehdyt mittaukset tallentuvat järjestelmään työmaakohtaisesti. Palvelu muodostaa automaattisesti MVR-indeksin.
 • Voit tulostaa MVR-mittauksesta muodostuvan viikoittaisen raportin rakennustyömaalle, ja voit esittää sen työsuojelutarkastusten yhteydessä.
työturvallisuushavainto tr mittari ja mvr alin 390x678

Työmaiden työturvallisuuden havainnointi ja tapaturmien raportointi

 • Kuka tahansa työmaalla työskentelevä henkilö voi tehdä havaintoja työturvallisuudesta.
  • Havaintoja voivat olla esimerkiksi puutteet kaluston kunnossa ja suojanten käytössä.
  • Tehdyt havainnot kohdentuvat työmaakohtaisesti oikeille yhteyshenkilöille ja tallentuvat työturvallisuushavaintojen raportille.
  • Mikäli työmaan alueelle on levitetty anonyymin työturvallisuuhavainnon mahdollistavia QR-koodeja, työturvallisuushavaintoja voi tehdä myös anonyymisti.
 • Työtapaturmien reaaliaikainen raportointi.
  • Tehdyistä työtapaturmakirjauksista muodostuu raportti. Sen avulla voit tunnistaa tapaturmaan johtaneet tekijät ja reagoida työturvallisuutta parantavilla toimenpiteillä sekä ehkäiset jo syntyneiden vahinkojen toistumista.

Kokeile heti maksutta!

Johda rakennustyömaata Moveniumin Työmaa­järjestelmällä, kuten
80 000 muuta urakoitsijaa. Kokeile kaksi viikkoa ilmaiseksi!

Aloita ilmainen koekäyttö

MVR-mittaus FAQ

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin MVR-mittauksesta.

MVR-mittauksen lyhenne "MVR" tarkoittaa maa- ja vesirakentamista. MVR-mittauksella havainnoidaan sekä arvioidaan maa- ja vesirakennustyömaiden työturvallisuutta.

Maa- ja vesirakennusalan työskentely räjäytys- ja louhintatöiden, maarakennustöiden, siltojen, tunneleiden ja väylien rakentamisen, pilaantuneiden maiden puhdistamisen, yhdyskuntatekniikan rakennustöiden sekä toimialaan liittyvien rakennusteknisten töiden parissa on tunnistettu tapaturmavaarallisiksi. Tästä syystä työmaan turvallisuutta tulisi havainnoida aktiivisesti ja mitata säännöllisesti.

Työsuojeluhallinto on kehittänyt yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa MVR-mittarin, jonka avulla voidaan arvioida ja seurata työmaan olosuhteita sekä työturvallisuuden hallintaa. MVR-mittarin kriteerit on uudistettu viimeksi vuonna 2017.

MVR-mittauksen on katsottu ennustavan ja ehkäisevän tapaturmien esiintymistä työmaalla, sekä edistävän maa- ja vesirakennusalan työturvallisuutta. MVR-mittausta käytetään maa- ja vesirakennustyömaiden lakisääteisissä, viikottaisissa kunnossapitotarkastuksissa sekä työsuojelutarkastusten menetelmänä.

MVR-mittauksessa työmaata arvioidaan vakioitujen ja yhdenmukaisten tekijöiden kautta, jotka vaikuttavat keskeisesti tapaturmien ehkäisyyn. Mittauskohteet ilmentävät maanrakennustyömaan erityispiirteitä ja riskejä, joita esimerkiksi raskaan kaluston käyttö tuo. Havainnoitavia tekijöitä ovat:

 • työskentely ja koneenkäyttö
 • kalusto
 • suojaukset ja varoalueet
 • ajo- ja kulkuväylät
 • järjestys ja varastointi

MVR-mittauksessa käytettävään lomakkeeseen merkitään oikein- tai väärin-merkintöjä. Tarkastettava kohde merkitään olevan oikein, kun se täyttää työsuojelutarkastuksessa määritellyn turvallisuustason.

Mittauksen jälkeen lasketaan MVR-indeksi, joka kuvaa työturvallisuuden tasoa. MVR-indeksin maksimi on 100 % ja turvallisen työmaan indeksi on yleensä vähintään yli 90 %. Lakisääteinen viikottainen mittaus kuvaa työturvallisuustoimenpiteiden tehokkuutta. Mittauksessa havaittuihin työturvallisuuspoikkeamiin on reagoitava viipymättä ja suoritettava tarvittavat korjaustoimenpiteet.

Sähköisen, mobiilissa toimivan MVR-mittauksen hyötyjä ovat muun muassa:

 • Sähköinen lomake ei katoa tai kastu ja tahriinnu huonoissakaan keliolosuhteissa, kuten paperilomake.
 • Mobiilikäyttöinen MVR-mittauslomake on aina tarvittaessa käsillä ja toimii reaaliaikaisesti.
 • Saat kirjauttua huomatukset vaikkapa sanellen ja liität valokuvat samalla mukaan. Lisäksi toimitat tiedot asianomaiselle saman järjestelmän kautta, josta se voidaan kuitata korjatuksi.
 • Et joudu laskemaan MVR-indeksiä käsin, vaan se muodostuu automaattisesti.
 • Mittausten tekemisestä tulee rutiini, kun järjestelmä muistuttaa tekemättömistä mittauksista. Näin varmistat, että MVR-raportti on saatavilla ja toimitettavissa työsuojelutarkastusten yhteydessä.

Tutustu myös TR-mittaukseen »

Movenium-paketit erikokoisille yrityksille

Movenium Työmaajärjestelmä on hinnoittelultaan mutkaton: hinta määräytyy valitsemastasi paketista, käyttäjien ja työmaiden määrästä sekä vapaasti valittavista lisätyökaluista. Helposti käyttöönotettavista tuotepaketeista löydät sopivan vaihtoehdon, olit sitten urakoitsija, ammattirakentaja tai työskentelet yrityksessä, jossa työntekijöitä on useita satoja.

Tutustu paketteihin ja hintoihin


Urakointi

alk. 39 €/kk

+ 7 € / käyttäjä / kk 

Kokeile maksutta!
 • Työajanseuranta ja poissaolot

 • Työaikatulkinta, saldot ja ylityöt

 • Materiaaliseuranta

 • Työmaan tehtävät (=litterat)

 • Työaikapankki

 • Kilometrit ja päivärahat

 • Muokattavat lomakkeet

 • Valmiit ja muokattavat raportit

 • GPS-paikanvarmennus

 • Raportinlukijat veloituksetta

 • Veloitukseton asiakaspalvelu

Urakointi ja työmaan dokumentaatio

alk. 79 €/kk

+ 7 € / käyttäjä / kk 

Kokeile maksutta!
 • Urakointi-paketin ominaisuudet

 • Yhden dokumenttipohjan käyttö

 • Yrityksen logo dokumentille

 • Liitteet ja valokuvat dokumentille

 • Dokumentin jakaminen sähköpostilla

 • Sähköinen allekirjoitus


Automaattinen pääurakointi

alk. 199 €/kk

+ 7 € / käyttäjä / kk 

Kokeile maksutta
 • Urakointi-paketin ominaisuudet

 • Automatisoitu verottajaraportti & AVI-raportti

 • Vastuu Group -integraatio

 • Muistutusviestit virheistä & automatisoitu lähetys

 • Kulunseuranta

 • Työmaaperehdytykset

 • TR / MVR-mittarit

 • Työmaapäiväkirja


Konserni

Pyydä tarjous

 

Pyydä tarjous
 • Pääurakointi-paketin ominaisuudet

 • Personoitu työajantulkinta

 • Single Sign-On (SSO)

 • Integraatio muihin järjestelmiin

 • Itselle määritelty laatumittari

Moveniumiussa on jo 80 000 urakoitsijaa!

 1. "Moveniumin parhaita puolia ovat helppokäyttöisyys, räätälöitävyys ja järjestelmän tuoma ajansäästö palkanlaskennassa."

  Peter Jossandt

  Romanoff Asennus Oy

 2. "Järjestelmä tehostaa ajankäyttöä toimistolla sekä työmaalla, ja luo ryhtiä urakointiin."

  Jouni Heinonen

  Espoon LVI-tekniikka Oy

 3. "Moveniumin ansiosta työmaiden hallinta on helpompaa ja laskutus on nopeutunut selvästi."

  Kari Huttunen

  Maalausliike J. Halme Oy

 4. "Koko työajanseurannan ketju on looginen ja yksinkertainen raportoinnista laskutukseen."

  Kaisa Posti

  HV-Maarakennus Oy

 5. "Moveniumin työajanseurannan käyttöönotto oli todella yksinkertaista."

  Väinö Kiiski

  Huittisten Ryhmärakentajat Oy

 6. "Kulunvalvonta siirtyy kätevästi uusille työmaille ja hallinnointi on helppoa netin kautta."

  Ari Moilanen

  LTR-rakennus Oy

 7. "Asiakaslähtöinen sovelluskehitys on tätä päivää ja olemme olleet erittäin tyytyväisiä Moveniumin suhteen. Tarpeet on aina kartoitettu yhdessä tuotekehityksen kanssa ja olemme saaneet kaikki toiveet toteutettua palveluun hienosti."

  Joonas Törmänen

  Delete Finland Oy

Haluatko kuulla lisää Moveniumista? Ota yhteyttä!

Myynti

Pyydä tarjousta Moveniumista tai kysy järjestelmästä ja palveluistamme. Asiantuntijamme saat kiinni puhelimitse, sähköpostitse tai täyttämällä oheisen lomakkeen; otamme sinuun yhteyttä 24 tunnin sisällä.

Soita asiantuntijalle »
myynti.movenium@visma.com

Koekäyttö

Kokeile Movenium Työmaajärjes­telmä 14 päivän ajan! Koekäyttö on täysin veloitukseton, eikä sido mihinkään. Aloita kokeilu »

Sovellustuki

Mikäli asiasi liittyy ohjelmiston käyttöön, käyttäjätunnuksiin tai salasanoihin, saat nopeiten apua ottamalla suoraan yhteyttä sovellutukeen:

Ma-pe klo: 7-15
+358 974 790 800 (mpm/pvm)
tuki.devenor@visma.com

Löydät sovellustuen poikkeusaukioloajat 
täältä »